Wat is de Ronde Tafel?

Een mannenclub die onderlinge vriendschap bevordert, die tegelijkertijd stimuleert dat kennis, ervaringen en meningen veelvuldig worden uitgewisseld en die zo bijdraagt aan de ontwikkeling en ontplooiing van al haar leden. Dit is in het kort de Nederlandsche Tafelronde. Een club voor mannen rond de 30 en maximaal 40 jaar. Een club die aan service doet. Want naast vriendschap en persoonlijke ontplooiing is het leveren van een gezamenlijke bijdrage aan de gemeenschap minstens zo belangrijk. 

Voor zowel de Tafelaars als hun partners wordt tegelijkertijd ook een ontspannend programma opgezet, om zo het nationale en internationale contact tussen de Tafelaars te bevorderen.