Waiting to be killed.

  •  

Success is blocked by concentrating on it and planning for it… Success is shy – it won’t come out while you’re watching.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *